Przeglądy okresowe stacji gazowych

Przeglądy okresowe stacji gazowych

Na zlecenie klienta realizujemy usługi serwisowo – obsługowe stacji redukcyjnych, redukcyjno – pomiarowych oraz pomiarowych gazu. Ofertę opracowujemy indywidualnie w oparciu o ustalone obowiązki, zasady oraz specyfikację, tj. wielkość i przepustowość stacji, jej stan techniczny, wyposażenie w armaturę, ceny części zamiennych i kompletów naprawczych.

Najpełniejszy zakres obejmuje cotygodniowe oględziny stacji gazowej, dwukrotne w ciągu roku dokonanie tzw. prób i regulacji urządzeń stacji oraz coroczne wykonanie pełnego przeglądu stacji gazowej. W trakcie tego przeglądu urządzenia są demontowane, poddane sprawdzeniu. Wymieniane są przy tym elementy zużyte lub zalecane do wymiany przez producenta po określonym czasie. Prowadzona jest także w tym przypadku zgodna z przepisami dokumentacja eksploatacyjna stacji.

Kompleksowa usługa:

 • Oględziny stacji gazowej;
 • Wykonanie pełnego przeglądu, w trakcie którego urządzenia są demontowane – wymieniane są przy tym elementy zużyte lub zalecane do wymiany przez producenta po określonym czasie;
 • Sprawdzenie prawidłowości pracy gazomierza oraz kontrola poziomu oleju w komorach – uzupełnienie do właściwego poziomu;
 • Sprawdzenie poprawności wskazań manometrów i ewentualna wymiana uszkodzonych;
 • Kontrola prawidłowości działania armatury odcinającej;
 • Sprawdzenie szczelności zamknięcia armatury odcinającej na ciągu technologicznym;
 • Kontrola szczelności – sprawdzenie metanomierzem wnętrza obiektu stacji oraz przewodów i połączeń kołnierzowych;
 • Przeprowadzenie próby działania i regulacji armatury gazowej;
 • Sprawdzenie stanu dróg, przejść, oznakowania rurociągów i armatury, tablic informacyjnych i ostrzegawczych;
 • Kontrola przewodów wentylacyjnych;
 • Wszelkie dodatkowe czynności serwisowe wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, zaleceń producenta stacji oraz dokumentacji techniczno – ruchowych urządzeń stacji;
 • Odnotowanie wyników prób i regulacji w Książce Stacji oraz sporządzenie raportu z wykonanych czynności.

Przy takiej procedurze zapewnione jest najwyższe bezpieczeństwo ciągłości dostawy gazu oraz bezawaryjnej pracy w warunkach zminimalizowanych potencjalnych zagrożeń. W przypadku pełnego zakresu eksploatacji zapewniamy też dojazd brygady dyżurnej, w razie potrzeby, w ciągu ok. 8 godzin.

 • dwukrotne próby, regulacje i jeden przegląd stacji w roku lub;
 • w najbardziej ograniczonej wersji tylko jeden przegląd w roku.

W tym przypadku koszty wynikają z robocizny, kosztów transportu i zakupionych części. Brygada dyżurna może być w razie potrzeby wysłana (odpłatnie) w najbliższym dniu roboczym.

W przypadku starych i zaniedbanych stacji gazowych oferujemy doprowadzenie stacji do właściwego stanu technicznego zgodnego z obecnymi wymaganiami prawa, przepisów technicznych i norm.