Legalizacja gazomierzy

Legalizacja gazomierzy

Świadczymy kompleksowo usługi związane z procedurą legalizacji wtórnej gazomierzy wymienionych w przepisach na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

Wykonujemy również procedury kalibracji gazomierzy i przepływomierzy wraz z określeniem ich błędów względnych w zależności od strumienia objętości (charakterystyki pomiarowe).

Zapewniamy dostęp do różnych typów gazomierzy serwisowych zarówno miechowych, rotorowych jak i turbinowych we wszystkich zakresach średnic nominalnych DN, a także do układów zaślepiających.

Kompleksowa procedura legalizacji:

 • Dojazd do klienta;
 • Demontaż gazomierza do przeglądu i legalizacji;
 • Montaż gazomierza serwisowego;
 • Podłączenie gazomierza serwisowego do istniejącego układu odczytu danych – jeżeli istnieje;
 • Sprawdzenie szczelności połączeń gazomierza po montażu;
 • Przegląd gazomierza i przygotowanie do legalizacji;
 • Badanie gazomierza na stanowisku legalizacyjnym z wyznaczeniem błędów względnych wskazań gazomierza w odniesieniu do jednostek wzorcowych:
 1. w przypadku przesunięcia charakterystyki gazomierza na miejscu wykonujemy jego kalibrację;
 2. w przypadku uszkodzenia gazomierza na miejscu wykonujemy naprawy większości typów gazomierzy po wcześniejszych ustaleniach z klientem;
 • Umieszczenie cech legalizacyjnych (urzędowych i rocznych) w odpowiednich miejscach na gazomierzu po jego pozytywnym sprawdzeniu;
 • Wystawienie świadectwa z badań legalizacyjnych urządzenia;
 • Dojazd do klienta;
 • Demontaż gazomierza serwisowego;
 • Montaż gazomierza zalegalizowanego;
 • Podłączenie gazomierza zalegalizowanego do układu odczytu danych – jeżeli istnieje;
 • Sprawdzenie szczelności połączeń gazomierza po montażu;
 • Włączenie układu do normalnego trybu pracy, sprawdzenie prawidłowości działania gazomierza i urządzenia odczytującego – jeżeli istnieje;
 • Przekazanie świadectwa z badań legalizacyjnych.